შეიძლება წერილების, ჟურნალების და დოკუმენტების მიღება ამანათებთან ერთად?
Posted by Admin on 22 March 2009 07:40 PM

წერილებისა და დოკუმენტრების გამოგზავნა შეიძლება, მაგრამ პასუხისმგებლობას ვერ ვიღებთ, რომ ისინი თბილისში ჩამოვა. სამწუხაროდ, ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც წერილებისა და ჟურნალების თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ, მომხმარებლები უარს ამბობდნენ თანხის გადახდაზე და მათ გატანაზე, რაც კომპანიისთვის რეალურად ზარალია. რადგან ამერიკასი უამრავი სარეკლამო ხასიათის წეილი, ჟურნალი და კატალოგი შემოდის, მათი გადაყრა ამერიკაშივე გვიწევს.


Comments (0)