შეიძლება წერილების, ჟურნალების და დოკუმენტების მიღება ამანათებთან ერთად?
Posted by Admin on 22 March 2009 11:40 AM

წერილების და დოკუმენტების გამოგზავნა შეიძლება, მაგრამ პასუხისმგებლობას ვერ ვიღებთ, რომ ისინი თბილისში ჩამოვა.

სამწუხაროდ, ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც თბილისში ჩამოსვლისას მომხმარებლები უარს აცხადებდნენ თანხის გადახდაზე და წერილების და ჟურნალების გატანაზე, რაც კომპანიისთვის რეალურად ზარალია.

რადგან ამერიკაში უამრავი სარეკლამო ხასიათის წერილი, ჟურნალი და კატალოგი შემოდის, გვიწევს ამერიკაშივე ამგვარი კონვერტების და ჟურნალების გადაყრა.


Comments (0)