რეგისტრაციას ვცდილობ და მისამართის მდელოში რა ჩავწერო?
Posted by - NA - on 01 August 2009 09:54 PM

მისამართის მდელო – ალბათ მომხმარებელმა მისამართის ველი იგულისხმა.

მისამართის ველში იწერება ის მისამართი რომელზეც კურიერმა უნდა მოიტანოს ამანათი.


Comments (0)