აიპოდს ფეხსაცმელში ვერ ჩამიდებთ?
Posted by Admin on 14 June 2009 11:25 AM

იგულისხმებოდა, რომ მუსიკალური MP3 ფლეიერი "აიპოდი" გაგვეხსნა, ასევე ფეხსაცმელი ამოგვეღო სხვა მეორე ამანათიდან და ფლეიერი შიგ ჩაგვედო – სავარაუდოთ მისი უსაფრთხო ტრანსპორტირების მიზნით.

ჩვენთვის უცნობია თუ რა გამოცდილება აქვს კლიენტს სხვა საფოსტო კომპანიებთან წარსულში, თუმცა ერთი ფაქტია – უამრავი კლიენტი მოდის და კითხულობს ისეთ რამეს, რაც მართლად წარმოუდგენელი და არასწორია.

1. ჩვენ არ ვხსნით პროდუქციის ყუთებს. არ ვეხებით პროდუქციას.
2. ჩვენ არ ვაჯგუფებთ რამოდენიმე ამანათს ერთად.
3. ჩვენს მიერ გამოგზავნილი ყველა ამანათი დაზღვეულია ამანათის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე.


Comments (0)