შეგიძლიათ ფეხსაცმელებიდან ქაღალდები ამოიღოთ?
Posted by Admin on 17 April 2009 05:08 PM

იგულისხმება ქაღალდები, რომელიც ზოგჯერ ფეხსაცმელს სპეციალურად უდევს ფორმის შენარჩუნების ან რაიმე სხვა მიზნით.

თუ კლიენტს მართლაც სურს, ამის გაკეთება შეგვიძლია. ამოვიღებთ ქაღალდებს, მაგრამ ცხადია, რომ ეს წონის და ტრანსპორტირების ღირებულების შემცირებაზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს.


Comments (0)