ინტიმური პროდუქციის გამოგზავნა შეგიძლიათ?
Posted by Admin on 18 April 2009 02:01 AM
სავარაუდოთ იგულისხმება პროდუქცია რომელიც ე.წ. 'სექს შოფებში' იყიდება.

ამგვარი პროდუქციის გამოგზავნა შესაძლებელია, გთხოვთ იხილოთ პროდუქციის ჩამონათვალი რომლის ტრანსპორტირებაც შეზღუდულია ჩვენი საფოსტო სერვისით.

Comments (0)