1 დღეში ვერ ჩამომიტანთ ამანათს?
Posted by Admin on 17 April 2009 04:58 PM

სამწუხაროდ 1 დღეში ვერ ჩამოგვაქვს ამერიკიდან და ვერც 2 დღეში.

ხუთშაბათს გამოგზავნილი ამანათი ჩამოდის სამშაბათ–ოთხშაბათს და ამაზე სწრაფად ამერიკიდან ტრანსპორტირება ჯერჯერობით არ შეგვიძლია.


Comments (0)