1 დღეში ვერ ჩამომიტანთ ამანათს?
Posted by Admin on 18 April 2009 01:58 AM

სამწუხაროდ 1 დღეში ვერ ჩამოგვაქვს ამერიკიდან და ვერც 2 დღეში.

ხუთშაბათს გამოგზავნილი ამანათი ჩამოდის სამშაბათ–ოთხშაბათს და ამაზე სწრაფად ამერიკიდან ტრანსპორტირება ჯერჯერობით არ შეგვიძლია.


Comments (0)