წონის დათვლისას სუფთა წონას ანგარიშობთ ?
Posted by Admin on 17 April 2009 04:56 PM

სუფთა – იგულისხმება ამანათში არსებული პროდუქციის წონა. რათქმაუნდა პასუხია არა.

ტრანსპორტირების ღირებულების დასათვლელად საჭიროა ამანათის მთლიანი წონის გათვალისწინება. ამასთან თუ ამანათის მოცულობა დიდია, საჭიროა მისი მოცულობითი წონის გამოთვლა. დამატებით იხილეთ ჩვენი ვებ–გვერდი, ფასების განყოფილება.


Comments (0)