რა დაჯდება ამა თუ იმ ნივთის ჩამოტანა?
Posted by Admin on 09 April 2009 05:17 PM

ხშირად მომხმარებელი გვეკითხება რა დაჯდება ამა თუ იმ ნივთის ჩამოტანა და გვიგზავნის პროდუქციის ლინკს.

სამწუხაროდ, ტრანსპორტირების ზუსტი ღირებულების დადგენა ამგვარი მეთოდით ფიზიკურად შეუძლებელია, რადგან პროდუქციის ლინკი და ინტერნეტ გვერდი როგორც წესი არ იძლევა სრულ ინფორმაციას ამანათის წონაზე შეფუთვის ჩათვლით, რაც აუცილებელია ღირებულების ზუსტი გამოთვლისთვის.


Comments (0)