ხდება თუ არა გამოგზავნილი ამანათის წონის და ზომის დამრგვალება?
Posted by Admin on 22 March 2009 04:27 PM

წონის დამრგვალება
0.1კგ -მდე წონის ამანათები დამრგვალდება 0.1კგ-მდე

0.1კგ -ის შემდეგ დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით.


Comments (0)