ხდება თუ არა გამოგზავნილი ამანათის წონის და ზომის დამრგვალება?
Posted by Admin on 23 March 2009 12:27 AM

წონის დამრგვალება
0.1კგ -მდე წონის ამანათები დამრგვალდება 0.1კგ-მდე

0.1კგ -ის შემდეგ დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით.


Comments (0)