ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლონ თქვენი სერვისით?
Posted by Admin on 22 March 2009 09:30 PM

რა თქმა უნდა. ამისათვის საჭიროა რეგისტრაციის ფორმაში შეავსოთ ორგანიზაციის რეკვიზიტები და ჩვეულებრივ დარეგისტრირდეთ.


Comments (0)