ამანათი 1 კვირის წინ უნდა დამედეკლარირებინა. ვერ მოვახერხე. რა ბედი ეწევა?
Posted by usa2georgia usa2georgia on 28 June 2019 08:03 PM

აშშ-ისა და საქართველოს საბაჟოზე აუცილებელი პროცედურაა პროდუქციის დეკლარირება (პროდუქციის დასახელების, ფასისა და გამომგზავნის მითითება). ამანათების დეკლარირება მნიშვნელოვანია მათ სწრაფად მისაღებად.


დეკლარირება შესაძლებელია წინასწარ, ამანათის მიღებამდე, მისი თრექინგ კოდის დამატებით.
ასევე, რეისის გამოგზავნიდან 3 დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც დეკლარირების ფუნქცია იბლოკება.
დეკლარირება ასევე შესაძლებელია რეისის ჩამოსვლის შემდეგ, 7 კალენდარული დღის განმავლობაში (რეისის ჩამოსვლის დღეც ითვლება), თუმცა ამ შემთხვევაში, დეკლარირების დაგვიანების გამო, ამანათების მიღება 1 კვირის შემდეგ შეგეძლებათ. რეისების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია USA2GEORGIA-ს ბლოგზე.

ამ პირობების უგულებელყოფის და ამანათის დაუდეკლარირებლობის შემთხვევაში, თქვენი ამანათი სახელმწიფო საკუთრებას გადაეცემა.


Comments (0)