ტრეინინგ კოდი მაღაზიამ უნდა გამომიგზავნოს?
Posted by U2G-SH on 19 March 2011 11:29 PM
"ტრეინინგ კოდი" არ არსებობს. არსებობს "თრექინგ კოდი" ანუ Tracking Code.
ეს არის კოდი, რომელსაც საფოსტო კომპანია ამანათს ანიჭებს, რათა მარტივად მოხდეს ამანათის მარშუტის და მიტანის სტატუსის შემოწმება.

Comments (0)