ლოკერსიდან გამოგზავნილი ამანათების ტრანსპორტირება შეზღუდულია?
Posted by U2G-NT on 25 February 2011 08:35 AM
დიახ, აღნიშნული საიტიდან გამოგზავნილ ამანათებზე კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას.
უამრავი უზუსტობა იქნა შემჩნეული ამ მაღაზიიდან გამოგზავნილ ამანათებზე და შესაბამისად პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ მათ ტრანსპორტირებაზე.

Comments (0)